Ynglŷn â Pentref SOS

Cychwynnodd Pentref SOS yn 2010 pan enillodd chwe phentref gwledig mentrus yn y DU fuddsoddiad o tua £400,000 gan y Gronfa Loteri Fawr i adfywio eu cymunedau trwy fentrau busnes newydd.village with river

Gallai pob pentref fanteisio ar arbenigedd eu Hyrwyddwr Pentref eu hunain, arbenigwr busnes a fyddai’n byw yn yr ardal leol am flwyddyn, gan ddefnyddio ei wybodaeth a’i sgiliau i gychwyn y fenter leol.

Ffilmiwyd eu cynnydd gan y BBC ar gyfer cyfres ddogfen flaenllaw a ddangoswyd ar yr amser brig yn ystod haf 2011, gan ddilyn y mentrau o ddechrau’r busnes i ddechrau masnachu.

Yn dynn ar sodlau’r chwe phrosiect gwreiddiol, dyfarnodd y Gronfa Loteri Fawr bedwar grant arall o tua £400,000 fel Dyfarniadau Dysgu Pentref SOS. Er nad yw’r pentrefi hyn yn ymddangos yn y gyfres deledu, cawson nhw gymorth Hyrwyddwyr Pentref hefyd.

Erbyn hyn, nod Pentref SOS yw adeiladu ar brofiad y deg prosiect hwn ac ysbrydoli’r genedl gyfan i gymryd rhan a chymryd y camau beiddgar tuag at gychwyn busnes newydd a fydd yn adfywio eu cymunedau eu hunain.

Cynigir cymorth parhaus, gan gynnwys cyngor arbenigwyr a digwyddiadau, i gynorthwyo mentrau busnes a arweinir gan y gymuned i gychwyn, i ddod â bywyd newydd i’w hardaloedd, i greu swyddi newydd ac i wella ansawdd bywyd pobl leol.