Cymryd rhan

CEFNOGWCH EICH CYMUNED

Mae cychwyn busnes cymunedol yn ffordd y profwyd ei bod yn gallu adfywio eich pentref a rhoi hwb i falchder gwledig.

O redeg siopau a thafarndai i lyfrgelloedd a phyllau nofio, cynhyrchu eich ynni adnewyddadwy eich hun neu sefydlu gwasanaeth band eang, dim ond eich dychymyg sy’n cyfyngu ar y ffyrdd i gymryd rhan a chynorthwyo eich cymuned.

Dechreuwch eich taith yma

Beth sy’n gwneud busnes cymunedol gwych?

Darganfyddwch sut mae busnes cymunedol yn gweithio a’r hyn y gall ei wneud i’ch pentref. Mae astudiaethau achos y 10 prosiect Pentref SOS cyntaf yn fan cychwyn ardderchog, gan eich helpu i ddatblygu eich syniad eich hun

Ennill cefnogaeth eich cymuned

O ymgynghori i recriwtio gwirfoddolwyr, sicrhewch nad ydych yn anghofio’r camau allweddol hyn wrth i chi gychwyn eich busnes cymunedol

Rhoi eich cynlluniau ar waith

Yma, gallwch ddod o hyd i gyngor, pecynnau y gellir eu lawrlwytho ac adnoddau ar gyfer popeth o ysgrifennu cynllun busnes i strwythurau cyfreithiol a chyllid

Sicrhau’r manteision ar gyfer eich cymuned

Yr wybodaeth, y cysylltiadau a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i arwain eich busnes cymunedol i’r dyfodol

A OES GENNYCH CHI SYNIAD? GALLWN NI HELPU…

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth, neu wedi meddwl am syniad gwych eisoes, neu’n rhedeg busnes sy’n bodoli eisoes yr hoffech ei dyfu, gall Llinell Gymorth Pentref SOS helpu.

Diben y Llinell Gymorth yw eich rhoi ar ben ffordd – a’ch cadw i fynd – wrth i chi weithio ar eich busnes cymunedol. Gall ein harbenigwyr mewnol ateb bron unrhyw gwestiwn – neu eich cyfeirio at rywun fydd yn gallu.

Felly ffoniwch ni ar 0845 434 9123, anfonwch e-bost i advice@villagesos.org.uk neu Gofynnwch i Pentref SOS