Ariannu a Grantiau

Gall gymryd cryn amser cyn y bydd busnes cymunedol yn hunangynhaliol ond peidiwch â gadel i hyn eich atal.

horizon in winter

Mae cyfoeth o ariannu ar gael gan nifer mawr o fudiadau fel Achosion Da y Loteri  a chynllun Big Invest y Big Issue ar gyfer mentrau cymdeithasol.

Gallwch hefyd roi cynnig ar gystadleuaeth Pentref SOS am arian hadu o hyd at £30,000 i’w fuddsoddi yn eich busnes cymunedol.

Dyma rai mudiadau allweddol efallai yr hoffech gymryd golwg arnynt: