Cymryd rhan

CEFNOGWCH EICH CYMUNED

Mae cychwyn busnes cymunedol yn ffordd y profwyd ei bod yn gallu adfywio eich pentref a rhoi hwb i falchder gwledig.

O redeg siopau a thafarndai i lyfrgelloedd a phyllau nofio, cynhyrchu eich ynni adnewyddadwy eich hun neu sefydlu gwasanaeth band eang, dim ond eich dychymyg sy’n cyfyngu ar y ffyrdd i gymryd rhan a chynorthwyo eich cymuned.

Dechreuwch eich taith yma

Beth sy’n gwneud busnes cymunedol gwych?

Darganfyddwch sut mae busnes cymunedol yn gweithio a’r hyn y gall ei wneud i’ch pentref. Mae astudiaethau achos y 10 prosiect Pentref SOS cyntaf yn fan cychwyn ardderchog, gan eich helpu i ddatblygu eich syniad eich hun

Ennill cefnogaeth eich cymuned

O ymgynghori i recriwtio gwirfoddolwyr, sicrhewch nad ydych yn anghofio’r camau allweddol hyn wrth i chi gychwyn eich busnes cymunedol

Rhoi eich cynlluniau ar waith

Yma, gallwch ddod o hyd i gyngor, pecynnau y gellir eu lawrlwytho ac adnoddau ar gyfer popeth o ysgrifennu cynllun busnes i strwythurau cyfreithiol a chyllid

Sicrhau’r manteision ar gyfer eich cymuned

Yr wybodaeth, y cysylltiadau a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i arwain eich busnes cymunedol i’r dyfodol